Zunanje površine

Fasadne slike

Fasadne slike so slike večjih dimenzij za pročelja objektov. Dimenzije slik so prilagojene možnostim, ki jih ponuja objekt. Material se izbere na podlagi zahtev naročnika in velikosti slike.

Jumbo plakati

Jumbo plakati so postavljeni ob prometnejših lokalnih in regionalnih cestah ter mestnih središčih. Tiskamo vse standardne in tudi nestandardne dimenzije.

Citylight plakati

Citylight plakati so običajni v mestih, nakupovalnih središčih in mestnih postajališčih.

Giga panoji

Giga panoji so reklamni panoji večjih dimenzij. Za krajše obdobje se tiska na papir blue back, v primeru daljšega obdobja pa se uporabljamo različne bolj obstojne materiale.

Roll back light

Roll back light so dinamični, ponoči osvetljeni panoji različnih dimenzij.

Avto grafike

Avtografika je delna ali popolna grafična oprema vseh vrst vozil. Tiska se na za to namenjeno samolepilno folijo, za prekritje steklenih površin pa na folijo, ki omogoča vidno prepustnost iz notranje strani.

Backlight plakati

Backlight plakati so od zadaj osvetljeni. Možna je izdelava poljubnih dimenzij.

Roto pano

Roto panoji so oglasne površine s tremi menjajočimi se slikami. Običajno se na lamele, ki so postavljene v obliki prizme lepi samolepilna folija.

Okenska grafika

Okenska grafika zajema grafično opremljanje steklenih površin v znanjosti ali notranjsoti objektov.